Handleiding mini tracker

Deze handleiding downloaden.

SIM kaart installatie

Zorg er voor dat nummerdoorschakeling, voicemail en pincode beveiliging van de SIM kaart uitstaan.

Bijna alle providers hebben een pincode beveiliging op SIM kaarten (vaak pincode ‘0000’). De pincode kunt u uitzetten met behulp van een mobiele telefoon. Dit kan meestal in het menu 'Instellingen' en 'Beveiligingsinstellingen' (raadpleeg eventueel de handleiding van de mobiele telefoon). De tracker werkt niet als de pincode op de SIM kaart aan staat.

Bij sommige providers kunt u kiezen tussen verschillende SIM kaarten, kies in dat geval de grote reguliere SIM kaart. Heeft u toch een kleine (nano of micro) SIM kaart, dan bestaan er speciale SIM kaart adapters.

Open de achterkant van de tracker en haal de batterij eruit. Schuif de SIM kaart in de houder zoals op de afbeelding. Het klepje van de kaarthouder zit vast en kan niet omhooggeklapt worden. De SIM kaart kunt u er gewoon onder schuiven.GPS tracker SIM kaart installatie GPS tracker functies GPS tracker SMS voorbeeld

Laad de batterij de eerste keer minstens 8 tot 12 uur voor het eerste gebruik. Een volle batterij heeft een standby tijd van circa 80 uur, afhankelijk van de SMS interactie. Na het eerste gebruik is de batterij in circa 3 – 5 uur opgeladen.In gebruik nemen van de GPS tracker

Zodra u de batterij in de tracker doet gaat het groene indicatie lampje aan. De tracker zal nu circa 10 tot 40 seconden naar GSM en GPS signalen zoeken. Wanneer de tracker signalen ontvangt knippert het indicatie lampje met intervals van ongeveer 1 seconde. Als het groene ledje om de seconde knippert is er GSM signaal, als het ledje om de seconde tweemaal snel achter elkaar knippert is er ook goede GPS ontvangst.

Binnenshuis is GPS ontvangst over het algemeen moeizaam. Dikke betonnen muren en metaal verstoren GPS signalen. De beste resultaten worden buiten of op z’n minst in de buurt bij een raam behaald omdat de tracker een redelijk zicht op de GPS satellieten dient te hebben om locatie te kunnen bepalen.AANSLUITING ACCUKABEL (optionele accessoire)

De stroomkabel is zeer eenvoudig aan te sluiten op uw GPS tracker. Sluit de ene zijde van de kabel rechtstreeks aan op uw GPS tracker en verbindt de andere rechtstreeks met uw accu (rood is plus, blauw is min). Indien u uw voertuig langer dan 4 maanden stil laat staan, dan is het aan te raden om de kabel van uw accu los te koppelen om lekstroom te voorkomen. Of u kunt de kabel eventueel aansluiten met een zogenaamde aftakverbinder.Handmatig instellen van de tracker

Voor het eerste gebruik van de GPS tracker herstelt u eerst de standaard fabrieksinstellingen.

Stuur een SMS naar de GPS tracker met: beginpassword. Het default wachtwoord is 123456.

Voorbeeld SMS: begin123456. De GPS tracker stuurt een SMS terug met “begin ok”.

Hierna kunt u de functies instellen waarvan u gebruik wilt maken. Zie de lijst met SMS commando’s .

Het '|' symbool is alleen bedoeld om het commando te verduidelijken, u hoeft geen | teken in de SMS in te voegen

ActieSMSVoorbeeld SMSAntwoord SMSOpmerkingen
Herstellen fabrieks instellingen beginpassword begin123456 begin ok Heeft u ooit een nieuw wachtwoord ingesteld? Dan dient u ook hier het nieuwe wachtwoord te gebruiken ipv het standaard wachtwoord 123456.
Telefoonnummer autoriseren (dit telefoonnummer kan opvragen waar de tracker zich bevindt) admin|wachtwoord|
space|mobiel nummer
admin123456 +31698712987

Let op: gebruik maar 1 spatie tussen het wachtwoord en de + voor het telnr, gebruik verder geen spaties in de SMS.
admin ok Het telefoonnummer dient in het internationale +31 format ingevuld te worden (+32 voor Belgie), bijv admin123456 +31698712987. Alleen 06 of 0031 werkt niet, er moet echt +31 ingesteld worden, anders werken alarmmeldingen NIET.
Huidige locatie opvragen Bel de tracker vanaf een geautoriseerd telefoonnummer totdat de tracker de verbinding verbreekt Bel de tracker SMS met latitude & longitude coordinaten en link naar Google maps Wanneer er geen GPS signaal kan worden ontvangen stuurt de tracker een SMS met de laatst geregistreerde latitude & longitude coordinaten en de huidige LAC coordinaten. LAC coordinaten kunnen via het internet opgezocht worden maar zijn minder accuraat dan GPS coordinaten.

De tracker is nu klaar voor gebruik. Alle verdere instellingen hieronder zijn optioneel (deze staan standaard uit) en hoeven alleen ingesteld te worden indien u hiervan gebruik wenst te maken.

ActieSMSVoorbeeld SMSAntwoord SMSOpmerkingen
Extra adminnummers autoriseren (deze telefoon nummers kunnen opvragen waar de tracker is) admin|wachtwoord|
space|mobiel nummer
admin123456 +31698712988 admin ok U kunt in totaal 5 telefoonnummers autoriseren. Alleen het eerste geautoriseerde telefoonnummer kan de volgende 4 nummers instellen. U stuurt vanaf het hoofdnummer dezelfde SMS ‘admin123456 +316xxxxxxxx’ (waarbij xxxxxxxx het volgende telefoonnummer is dat u wilt toevoegen). Elk extra adminnummer wordt één voor één met een aparte SMS toegevoegd.
Geautoriseerde telefoonnummers verwijderen noadmin|wachtwoord|
space|mobiel nummer
noadmin123456 +31698712987 admin ok
Wachtwoord veranderen password|oud wachtwoord|
space|nieuw wachtwoord
password123456 808080 password ok Het wachtwoord is nu 808080. Onthoud het nieuwe wachtwoord, u heeft dit nodig voor alle instel SMSjes. Het is niet mogelijk het oude wachtwoord te herstellen, dus bewaar uw nieuwe wachtwoord goed! Een wachtwoord kan alleen bestaan uit 6 cijfers.
Tijdzone instellen time|space|zone|
wachtwoord|space|
lokale tijdszone
time zone123456 2 time ok Nederland is timezone 2 in zomertijd. In wintertijd is Nederland timezone 1. Als de lokale tijdszone negatief is (bijv -6) dan wordt de SMS time zone123456 -6
Monitor mode monitor|wachtwoord monitor123456 monitor ok De standaard instelling is 'track' mode. In 'monitor' mode kunt u de tracker bellen en meeluisteren met de omgeving.
Cancel monitor mode tracker|password tracker123456 tracker ok De GPS tracker herstelt nu de 'track' mode.
Slaap/standby modus instellen sleep|wachtwoord|
space|time
sleep123456 time sleep time ok Wanneer er 5 minuten geen interactie is met de tracker gaat hij automatisch in sleep /standby modus. Hierbij gaan de GPS module en LED indicatie lampje uit om de batterij te sparen. Elke willekeurige SMS/bel actie activeert de tracker weer. De slaap/standby modus is de standaard instelling, deze kan desgewenst uitgezet worden (zie onder)
Beweging slaap/standby modus instellen sleep|wachtwoord|
space|shock
sleep123456 shock sleep shock ok Als de tracker 5 minuten geen beweging detecteert gaat hij in sleep/standby modus. De GPS module en LED indicatie lampje gaan uit om de batterij te sparen. Beweging van de tracker of elke willekeurige SMS/bel actie activeert de tracker weer.
Cancel slaap/standby mo dus sleep|wachtwoord|space|off sleep123456 off sleep off ok De tracker gaat nooit in sleep/standby modus. De GPS en LED indicator blijven altijd aan.
Bewegingalarm aanzetten shock|wachtwoord shock123456 shock ok Het bewegingalarm staat standaard uit. Als het bewegingalarm is geactiveerd stuurt de GPS tracker een sensor alarm SMS plus geoinfo wanneer de tracker een beweging/verplaatsing van de tracker detecteert binnen elke 3 minuten.
Gevoeligheid bewegingalarm instellen sensitivity|wachtwoord|
space|1
sensitivity123456 1 sensitivity ok Sensor alarm zodra de GPS tracker wordt bewogen / verplaatst. Om de gevoeligheid te wijzigen dient u eerst het bewegingsalarm uit te zetten. Dus eerst noshock123456 SMSen, dan sensitivity123456 1 en dan weer alarm aanzetten met shock123456.
sensitivity|wachtwoord|
space|2
sensitivity123456 2 sensitivity ok Sensor alarm zodra de GPS tracker binnen 2 seconden 8 keer een beweging detecteert. Om de gevoeligheid te wijzigen dient u eerst het bewegingsalarm uit te zetten. Dus eerst noshock123456 SMSen, dan sensitivity123456 2 en dan weer alarm aanzetten met shock123456.
sensitivity|wachtwoord|
space|3
sensitivity123456 3 sensitivity ok Sensor alarm zodra de GPS tracker binnen 5 seconden 25 keer een beweging detecteert. Om de gevoeligheid te wijzigen dient u eerst het bewegingsalarm uit te zetten. Dus eerst noshock123456 SMSen, dan sensitivity123456 3 en dan weer alarm aanzetten met shock123456.
Cancel bewegingalarm noshock|wachtwoord noshock123456 noshock ok
Geo-fence Safe Zone instellen stockade|wachtwoord|
space|latitude,longitude; latitude,longitude
stockade123456 51.92262,4.462849; 51.917909,4.481045 stockade ok Zolang de Safe Zone actief is, kan de tracker binnen het ingestelde gebied vrij bewegen. Zodra de tracker buiten het gebied komt, wordt er elke 3 minuten een alarm sms met geo-info verzonden. De eerste latitude & longitude coordinaten bepalen de linkerbovenhoek van de Safe Zone; de tweede latitude & longitude coordinaten bepalen de beneden rechterhoek. Tip: gebruik Google maps om de gewenste coordinaten te bepalen.
Cancel geo-fence Safe Zone nostockade|wachtwoord nostockade123456 nostockade ok
Geo-fence Safe Zone rond bepaald punt move|wachtwoord|
space|0900
move123456 0900 move ok Wacht totdat de tracker 10 minuten stil is op een bepaald punt (met GPS ontvangst) en stuur dan de SMS. De huidige locatie van de tracker is het "midden" van de Safe Zone radius. In het voorbeeld is een radius van 900 meter ingesteld. Getallen dienen uit 4 cijfers te bestaan. De minimale input is 0500 en maximale input is 9999 (meter).
Cancel geo-fence Safe Zone rond bepaald punt nomove|wachtwoord nomove123456 nomove ok
Speed alarm speed|wachtwoord|
space|080
speed123456 080 speed ok Zodra de tracker boven de ingestelde snelheid komt, wordt er elke 3 minuten een alarm sms met geo-info verzonden. In dit voorbeeld is de maximale snelheid 80km per uur; de minimale snelheid die ingegeven dient te worden is 50km per uur.
Cancel speed alarm nospeed|wachtwoord nospeed123456 nospeed ok
SOS alarm Druk 3 seconden op SOS knop Alle geautoriseerde telefoonnrs ontvangen elke 3 minuten een SMS met help me! en geo-info. De tracker stopt met SOS SMS zenden wanneer één van de gautoriseerde nummers een SMS met 'help me' naar de tracker stuurt. De tracker beantwoord het cancellen van de SOS met 'help me ok'. Let op: de tracker blijft SOS berichtjes versturen net zolang totdat u het alarm handmatig stop zet met de SMS ‘help me’. Dit kan dus resulteren in het verzenden van veel SMSjes.
Low battery alarm lowbattery|wachtwoord|
space|on
lowbattery123456 on lowbattery on ok Zodra de batterij nog 5% power heeft stuurt de tracker elke 15 minuten een low battery SMS naar 2 geautoriseerde telefoonnrs. Deze functie staat standaard aan.
Cancel low battery alarm lowbattery|wachtwoord|
space|off
lowbattery123456 off lowbattery off ok Als u het low battery alarm uitzet wordt u niet geinformeerd wanneer de batterij bijna leeg is.
Check IMEI nummer imei|password imei123456 15 cijferig imei nummer
Reset GSM en GPS modules reset|wachtwoord reset123456 reset ok De GSM en GPS module van de tracker worden gereset.


Uitleg locatie SMS

GPS tracker voorbeeld locatie SMSGPS tracker voorbeeld locatie SMS
lat:51.823450 = Latitude
long:4.488668 = Longitude
speed 0.00 = Snelheid is 0.00 Km/h
14/01/07 22:06 = Datum en tijd
Bat:75% = Battery power
http://maps.google.com/maps is Google Maps link
In dit geval is er geen GPS ontvangst; onder “Last:” worden de laatst bekende latitude en longitude coordinaten doorgegeven en onder “Now:” de huidige Lac coordinaten. Lac is locatiebepaling aan de hand van GSM masten. Via het internet is aan de hand van de Lac coordinaten wel de locatie te bepalen maar dit is over het algemeen minder accuraat.


Troubleshooting
ProbleemOplossing
Ik ontvang helemaal geen SMS terug van de tracker (ook geen instellingen SMS) Als u helemaal geen SMS terug ontvangt, ook niet op begin123456, heeft u waarschijnlijk de pincode op de SIM kaart nog aan staan. Deze pincode moet uit staan, anders werkt de tracker niet. Met een pincode op de SIM kan de tracker namelijk geen verbinding met het GSM netwerk maken en SMS versturen.

De pincode kunt u uitzetten door de SIM kaart in een mobiele telefoon te doen. De optie om de pincode uit te zetten zit meestal in het menu 'Instellingen' en 'Beveiligingsinstellingen' (raadpleeg eventueel de handleiding van de mobiele telefoon).

Nadat u de pincode heeft uitgezet kunt u de SIM kaart in de tracker doen en het nogmaals proberen.
Het kan ook zijn dat:

a) De SIM kaart niet goed in de tracker zit.
b) Er geen beltegoed op de SIM kaart staat.
c) U heeft een iPhone en probeert per ongeluk iMessages in plaats van Text Messages naar de tracker te sturen. In de instellingen van de iPhone kunt u aanpassen dat u Text Messages wilt versturen en geen iMessages.

Ik ontvang geen locatie SMS van de tracker Ontvangt u helemaal geen locatie SMS? Dan ligt dit waarschijnlijk aan de instellingen en zit er misschien een foutje in het ingestelde admin telefoonnummer. Het kan ook zijn dat:

a) De pincode op de SIM kaart nog aanstaat
b) De SIM kaart niet goed in de tracker zit
c) Er geen beltegoed op de SIM kaart staat

Ontvangt u wel de locatie SMS van de tracker maar staan hier geen GPS coordinaten in? Dan heeft u geen goede GPS ontvangst.

De oplossing hiervoor is om de batterij uit de tracker te halen en de batterij buitenshuis of bij een groot raam terug in de tracker te doen zodat de tracker opnieuw verbinding kan maken met het GSM en GPS netwerk. Hiervoor dient er uiteraard wel een goed werkende SIM kaart (zonder pincode beveiliging en met beltegoed) in de tracker te zitten. Zodra de tracker signalen ontvangt knippert het indicatie lampje met intervals van ongeveer 1 seconde. Als het groene ledje om de seconde knippert is er GSM signaal, als het ledje om de seconde tweemaal snel achter elkaar knippert is er ook goede GPS ontvangst.

Het groene LED lampje blijft branden en ik kan de tracker niet meer aan/uitzetten Als het LED lampje blijft branden betekent dit over het algemeen dat de tracker geen goede connectie met het GSM/GPS netwerk heeft kunnen maken of uw batterij is bijna leeg.

De oplossing hiervoor is om a) de batterij opladen/verwisselen of b) de batterij uit de tracker te halen en de batterij buitenshuis of bij een groot raam terug in de tracker te doen zodat de tracker opnieuw verbinding kan maken met het GSM en GPS netwerk. De beste resultaten worden buiten behaald omdat de tracker dan beter zicht heeft op de GPS satellieten.

Hiervoor dient er uiteraard wel een goed werkende SIM kaart (zonder pincode beveiliging en met beltegoed) in de tracker te zitten. Zodra de tracker signalen ontvangt knippert het indicatie lampje met intervals van ongeveer 1 seconde. Als het groene ledje om de seconde knippert is er GSM signaal, als het ledje om de seconde tweemaal snel achter elkaar knippert is er ook goede GPS ontvangst.

Ik ontvang wel een locatie SMS van de tracker maar ik zie niet de juiste locatie op Google Maps In dit geval is er geen GPS ontvangst en zijn de latitude en longitude coordinaten in de SMS leeg. De SMS geeft echter wel de Lac coordinaten weer, dit is locatiebepaling aan de hand van GSM masten. Deze Lac coordinaten zijn niet te bekijken via Google Maps link. U ziet ook aan de Google link dat hier geen coordinaten in staan dus Google weet eigenlijk niet goed wat ze moeten laten zien. Via het internet is aan de hand van de Lac coordinaten wel de locatie te bepalen maar dit is over het algemeen minder accuraat. Zeker niet in minder bebouwde gebieden want daar zijn minder GSM masten. Het is dus handiger de tracker op een plek te leggen die een goede GPS ontvangst heeft.
Het lukt maar niet om een locatie SMS te ontvangen of GPS ontvangst te krijgen Als u bovenstaande tips al heeft geprobeerd en het lukt nog steeds niet dan kunt u ook proberen de GSM en GPS modules te resetten door reset123456 naar de tracker te SMSen. Hierna kunt u de tracker eventueel opnieuw instellen door weer te beginnen met de SMS begin123456.


Specificaties
Afmetingen65mm x 45mm x 15mm
Gewicht 60g
Netwerk GSM/GPRS
Band 850/900/1800/1900Mhz
GPS chip SIRF3 chip
GPS sensitivity -159dBm
GPS accuracy 5m
Time To First Fix Cold status 45s - Warm status 35s - Hot status 1s
Autocharger 12—24V input 5V output
Charger 110-220V input 5V output
Batterij Chargeable changeable 3.7V 1000mAh Li-ion battery
Let op! Li-ion batterijen bevatten schadelijke chemicaliën. De batterij niet doorboren en/of blootstellen aan open vuur.
Standby 80hours
Opslag temp. -40°C to +85°C
Operationele temp. -20°C to +55°C
Humidity 5%--95% non-condensing


Disclaimer – V2.4
Hartelijk dank voor de aanschaf van deze GPS tracker. Deze handleiding beschrijft hoe u de tracker kunt bedienen. Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het product in gebruik te nemen. Houd er rekening mee dat de specificaties en informatie onderhevig aan wijzigingen zijn zonder voorafgaande kennisgeving. Elke wijziging zal worden opgenomen in de nieuwste release van deze handleiding. Howdoifindmy neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten in dit document.


Vragen over het instellen van de tracker? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.